Ľubovník bodkovaný – prírodné nie vždy znamená bezpečné!

0
5105

Mysleli ste si, že vďaka tomu, že má liek čisto rastlinné zloženie, je automaticky aj bezpečný?

Možno vás sklamem…

Rastliny nie sú vždy úplne bezpečné. Dnes sa pozrieme na rastlinu nazývanú Ľubovník bodkovaný a na jeho možné nežiaduce účinky a interakcie.

Ľubovník bodkovaný (latinsky Hypericum perforatum) sa najčastejšie používa na zmiernenie depresie, nervozity, či zlej nálady.

Avšak, vedeli ste, že môže spôsobiť vážne interakcie s niektorými liekmi?

Aj z tohto dôvodu je napr. vo Francúzsku zakázané používanie ľubovníka v prípravkoch. V iných krajinách je ľubovník bodkovaný dostupný len na predpis.

Ľubovník bodkovaný a jeho účinky

Ľubovník bodkovaný obsahuje mnoho biologicky aktívnych látok. Najvýznamnejšie z hľadiska účinnosti sú hypericín a hyperforín. Pôsobia na neuromediátory v nervovom systéme, ktoré regulujú náladu. Ostatné významné zlúčeniny sú flavonoidy rutín, kvercetín a kaempferol.

Účinky

Ľubovník bodkovaný má vedecky overené tieto účinky:

 • Zmiernenie depresie – užívanie výťažkov z ľubovníka bodkovaného zlepšuje náladu, zvyšuje záujem a schopnosť koncentrácie. Tiež znižuje nervozitu, únavu, pomáha pri problémoch so spánkom a zníženou chuťou do jedla. V tejto indikácii je rovnako účinný ako mnohé lieky na predpis. Používa sa najmä na krátkodobú liečbu miernej až stredne ťažkej depresie. Ľubovník bodkovaný nemusí byť taký účinný pri závažnejších prípadoch depresie. Avšak, pretože ľubovník bodkovaný spôsobuje veľa liekových interakcií, pre niektorých ľudí nemusí byť vhodnou voľbou.
 • Menopauza a príznaky s ňou spojené – ľubovník bodkovaný môže pomôcť znížiť návaly horúčavy, zmeny nálad a ďalšie príznaky menopauzy.
 • Hojenie rán – extrakty z ľubovníka sa používajú už tisíce rokov na ošetrenie rán a odrenín. Použitie masti obsahujúcej ľubovník bodkovaný 3x denne (počas 16 dní) môže zlepšiť hojenie rán a znížiť tvorbu jaziev po cisárskom reze.
 • Bojuje proti zápalu a podráždeniu pokožky – má antibakteriálne vlastnosti a môže pomôcť v boji proti zápalu. Pri lokálnej aplikácii zmierňuje podráždenie pokožky, lieči malé rany, využíva sa ako prírodná liečba ekzému a hemoroidov a je domácim liekom na zmiernenie horúčky.

Možné účinky (zatiaľ nie je dostatok štúdií)

 • Úzkosť – užívanie ľubovníka samotného alebo v kombinácii s valeriánou môže zmierniť príznaky nervozity (podľa jednej štúdie dokonca účinkuje lepšie ako diazepam) [1].
 • Hyperaktivita/porucha pozornosti/ADHD – užívanie ľubovníka môže zlepšiť pozornosť [2].
 • Predmenštruačný syndróm (PMS) – niektoré výskumy naznačujú, že ľubovník bodkovaný môže u niektorých žien pomôcť znížiť príznaky PMS (ako bolesti a zmeny nálad) [3].
 • syndróm chronickej únavy
 • bolesť svalov a nervov

Ľubovník bodkovaný

Nežiaduce účinky

Ľubovník bodkovaný je relatívne bezpečný, ak je užívaný v odporúčaných dávkach a dĺžka liečby nepresiahne 3 mesiace. Je potenciálne nebezpečný vtedy, keď sa užíva vo vysokých dávkach.

Medzi najčastejšie pozorované nežiaduce účinky patria:

Ak sa u vás objavia nežiaduce účinky ako napr. problémy so spánkom, odporúča sa znížiť dávku, alebo užívať prípravok s ľubovníkom hneď ráno.

Pri užívaní vyšších dávok môže ľubovník bodkovaný spôsobiť kožné reakcie po vystavení sa slnečnému žiareniu (reakcia podobná popáleniu v miestach, ktoré boli vystavené slnku), a to najmä u osôb so svetlou pokožkou. Preto sa počas užívania ľubovníka vyhýbajte slnku (a tiež návšteve solária). Ak je pobyt na slnku nevyhnutný, použite opaľovací krém, slnečné okuliare alebo zakryte oblečením čo najväčšiu plochu tela.

Kontraindikácie

Ak užívate ľubovník bodkovaný, poraďte sa so svojím lekárom, ak máte:

 • poruchu krvácania
 • ťažkú depresiu
 • bipolárnu poruchu – ľubovník môže vyvolať stav mánie a môže tiež urýchliť cyklus medzi depresiou a mániou
 • schizofréniu – ľubovník by mohol spôsobiť psychózu u niektorých ľudí so schizofréniou
 • vysoký cholesterol
 • bolesti brucha a črevné problémy
 • cukrovku
 • užívate lieky na HIV/AIDS
 • ak v blízkej dobe podstúpite operáciu – prestaňte užívať ľubovník najmenej 2 týždne pred plánovanou operáciou, pretože ľubovník môže ovplyvniť hladiny serotonínu v mozgu a v dôsledku toho zasahovať do chirurgických zákrokov. Tiež môže viesť k závažným srdcovým komplikáciám počas operácie pod vplyvom anestézie.

Deti

Je pravdepodobné, že užívanie ľubovníka je bezpečné pre deti vo veku 6 – 17 rokov, ak je užívaný menej ako 8 týždňov. Avšak vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti, sa nemá ľubovník bodkovaný používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov. Ak chcete svojmu dieťaťu podávať prípravok s obsahom ľubovníka na liečbu depresie, najprv to prekonzultujte s lekárom.

Tehotenstvo

Vyhnite sa užívaniu prípravkov z ľubovníka v tehotenstve a počas dojčenia. U dojčiacich matiek, ktoré užívali ľubovník sa zaznamenali u ich detí vedľajšie účinky ako kolika, ospalosť a zmätenosť.

Plodnosť

Existujú obavy, že ľubovník bodkovaný môže interferovať s počatím dieťaťa. Ak sa pokúšate otehotnieť, nepoužívajte ľubovník bodkovaný, obzvlášť ak máte problémy s plodnosťou.

Interakcie

Ľubovník bodkovaný - kvetĽubovník bodkovaný má známe interakcie s mnohými liekmi. Ak ho užívate, vždy o tom informujte svojho lekára alebo lekárnika. Tí vám poradia, či sa u vás môžu vyskytnúť interakcie, vedľajšie účinky a poskytnú vám informácie o jeho užívaní a bezpečnosti.

Najbežnejšie interakcie sú pozorované s liekmi, ktoré sú metabolizované pečeňou – substráty cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Ľubovník bodkovaný by mohol zvýšiť rýchlosť, akou pečeň rozkladá niektoré lieky a tým znížiť účinok týchto liečiv. Skôr ako začnete užívať ľubovník bodkovaný, poraďte sa so svojím lekárom, ak užívate akékoľvek lieky, ktoré sú metabolizované pečeňou. Medzi ne patria napríklad ketokonazol (Nizoral), itrakonazol (Prokanazol, Sporanox), fexofenadín (Fixit) a iné.

Znížený účinok liečiv môže pretrvávať ešte 1 týždeň po ukončení liečby ľubovníkom bodkovaným.

Vysoký potenciál interakcie

V kombinácii s ľubovníkom neužívajte tieto lieky (alebo ich užívajte so zvýšenou opatrnosťou):

 • Alprazolam (Helex, Neurol, Xanax) – liečivo používané pri úzkosti. Užívanie ľubovníka spolu s alprazolamom môže znížiť účinnosť alprazolamu.
 • Kyselina aminolevulínová (Alacare) môže zvýšiť citlivosť pleti na slnko. Užívanie ľubovníka spolu s kyselinou aminolevulínovou by mohlo zvýšiť riziko spálenia, pľuzgierov alebo vyrážok na miestach vystavených slnečnému žiareniu.
 • Amitriptylín – ľubovník by mohol znížiť účinnosť amitriptylínu (na liečbu depresie) zvýšením jeho metabolizmu.
 • Antikoncepčné tabletky (niektoré antikoncepčné pilulky s obsahom estrogénu) – ľubovník môže znížiť účinnosť antikoncepcie. Ak užívate antikoncepčné pilulky spolu s ľubovníkom bodkovaným, použite dodatočnú formu antikoncepcie.
 • Cyklosporín (Ciclosporin, Equoral, Sandimmun) – ľubovník môže znížiť účinnosť cyklosporínu. Neužívajte ľubovník bodkovaný, ak užívate cyklosporín.
 • Digoxín – Ľubovník môže znížiť absorbciu digoxínu (na liečbu ochorení srdca), čím môže dôjsť k zníženiu účinkov digoxínu.
 • Imatinib (Glivec, Meaxin) – ľubovník môže znížiť účinnosť imatinibu (Glivecu).
 • Irinotekan (Irinotecan) – môže byť zodpovedný  za zníženie účinnosti irinotekánu.
 • Antidepresíva – užívanie ľubovníka spolu s liekmi na depresiu môže zvýšiť hladinu serotonínu a spôsobiť závažné vedľajšie účinky vrátane problémov so srdcom, triašky, úzkosti, zvýšenej teploty a vracania (tzv. serotoninový syndróm). Neužívajte ľubovník bodkovaný, ak užívate lieky na depresiu. Jedná sa napr. o tieto lieky: fluoxetín (Fluoxetine), paroxetín (Arketis, Seroxat), sertralín (Asentra, Serlift, Zoloft), amitriptylín (Amitriptylín), klomipramín (Anafranil), imipramín (Melipramin) a ďalšie.
 • Lieky na HIV/AIDS (nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy) – užívanie ľubovníka môže znížiť funkciu niektorých liekov na liečbu HIV/AIDS, napr. nevirapín (Viramune).
 • Lieky na HIV/AIDS (inhibítory proteáz) – napr. amprenavir, nelfinavir, ritonavir (Kaletra, Norvir) a saquinavir.
 • Lieky na bolesť (opioidy) – ľubovník môže zvýšiť účinky a vedľajšie účinky niektorých liekov proti bolesti, napr. meperidín, hydrokodón, morfín a iné.
 • Substráty P-glykoproteínu – napr. etopozid, paklitaxel, vinblastín, vinkristín, vindesín, ketokonazol, itrakonazol, amprenavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, cimetidín, ranitidín, diltiazem, verapamil, kortikosteroidy, erytromycín, cisaprid, fexofenadín (Fixit), cyklosporín, loperamid (Imodium), chinidín a ďalšie.
 • Fotosenzibilizujúce lieky (lieky, ktoré zvyšujú citlivosť na slnečné svetlo) – by mohli zvýšiť riziko spálenia, pľuzgierov alebo vyrážok na miestach pokožky vystavených slnečnému žiareniu. Lieky, ktoré spôsobujú fotosenzitivitu sú: amitriptylín, ciprofloxacín (Ciphin, Ciplox, Ciprinol), norfloxacín (Nolicin), lomefloxacín, levofloxacín (Levalox), sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín (Avelox, Moloxin), trimetoprim/sulfametoxazol (Biseptol), tetracyklíny, metoxsalen (Oxsoralen).
 • Paroxetín (Arketis, Paretin, Seroxat)
 • Pentazocín
 • Fenobarbital (Phenaemal)
 • Fenytoín (Epilan) – na liečbu epileptických záchvatov
 • Sertralín (Asentra, Serlift, Zoloft) – liečba depresie a stavov úzkosti
 • Takrolimus (Advagraf, Gecrol, Modigraf, Prograf, Protopic) – na potlačenie imunitného systému po transplantácii
 • Tramadol (Tramadol/Paracetamol, Zaldiar) – na tlmenie bolesti
 • Warfarín (Warfarín) a fenprokumón – na predchádzanie tvorby krvných zrazenín

Stredný potenciál interakcie

Buďte opatrní pri užívaní ľubovníka s týmito liekmi:

 • Dextrometorfán (Mugotussol, Robitussin) – na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa
 • Fexofenadín (Fixit) – liečba alergických ochorení
 • Klopidogrel (Clopidogrel, Trombex, Zyllt) – predchádzanie vzniku krvných zrazenín
 • Substráty cytochrómu P450 1A2 (CYP1A2) – Užívanie ľubovníka spolu s niektorými liekmi, ktoré sa metabolizujú pečeňou môže znížiť účinnosť týchto liekov. Predtým ako začnete užívať ľubovník bodkovaný, poraďte sa so svojím lekárom, ak užívate niektoré z týchto liekov: klozapín (Leponex), cyklobenzaprín, fluvoxamín (Fevarin), haloperidol (Haloperidol), imipramín (Melipramin), mexiletín, olanzapín (Bloonis, Nykob, Zalasta), pentazocin, propranolol (Hemangiol), takrin a ďalšie.
 • Substráty cytochrómu P450 2C9 (CYP2C9) – napr. amitriptylín, diazepam (Diazepam), celekoxib (Aclexa, Celebrex, Lectazib), diklofenak (Diclobene, Veral, Voltaren), fluvastatín (Lescol), glipizid (Glucotrol), ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Ibuprofen, Nurofen), irbesartan (Ifirmacombi, Ifirmasta, Irbesartan ), losartan (Lorista, Losartan), tamoxifen (Tamoxifen, Zitazonium), tolbutamid, torasemid, warfarín (Warfarín) a ďalšie.
 • Lieky na depresiu (MAOi) – fenelzín, tranylcypromín.
 • Triptany (lieky na migrénové bolesti hlavy) – frovatriptan (Frovamen, Migard), naratriptán, rizatriptan (Maxalt, Rizatriptan), sumatriptan (Cinie, Sumamigren) a zolmitriptan (Zomig) – ich účinok môže byť zosilnený.
 • Prokaínamid
 • Simvastatín (Cholib, Inegy, Simgal, Simvacard, Zocor) – pri vysokej hladine cholesterolu

Nízky potenciál interakcie

Napriek tomu, že riziko interakcií je nižšie, užívajte tieto kombinácie so zvýšenou opatrnosťou:

 • Metylfenidát (Concerta) – na poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou
 • Teofylín (Afonilum, Euphyllin) – na liečbu ochorení pľúc

Užívanie

Ľubovník bodkovaný môžete dostať v mnohých formách, napríklad ako: tablety, čaj, tinktúra, masti, krémy, olej a iné.

U dospelých sa odporúča toto dávkovanie:

 • Pri miernej až stredne ťažkej depresii: 300 mg 3x denne s jedlom.
 • Na úzkosť: 900 mg ľubovníka 2x denne niekoľko týždňov.
 • Pri menopauze: 300 mg raz denne počas 12 týždňov.
 • Pri PMS: 300 – 900 mg ľubovníka denne počas 2 menštruačných cyklov.
 • Psoriáza: masť 2x denne na kožu počas 4 týždňov.
 • Na hojenie rán: 5 % masť naniesť na postihnutú pokožku 3x denne počas 16 dní.

Vždy sa pri dávkovaní riaďte pokynmi uvedenými v príbalovom letáku, alebo užívajte tak, ako vám odporučil lekár.

Počas celej doby užívania nesmiete piť alkoholické nápoje.

Liekové formy

Ľubovník je dostupný v týchto formách:

Čaj z ľubovníka môžete dostať napríklad sypaný od Fytopharmy.

Olej v BIO kvalite z Babičkinej záhrady. Je vhodný na vnútorne užitie, ale tiež na ošetrenie pokožky.

Tabletky s názvom Deprim proti depresiám sú registrovaný liek, a preto ich dostanete len v lekárni (aj v internetovej).

Je dôležité, aby ste ľubovník bodkovaný neprestali užívať odrazu. Mohlo by to spôsobiť nepríjemné vedľajšie účinky. Ak sa ho rozhodnete prestať užívať, radšej znižujte dávku pomaly a postupne.

Ľubovník bodkovaný – čaj

 1. 1 lyžičku čaju zalejeme 250 ml vriacej vody.
 2. Necháme vylúhovať 15 minút a následne scedíme.
 3. Čaj pripravujeme vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.
 4. Čaj pijeme teplý, v množstve 1 – 2 šálky denne (4 – 6 týždňov).

Zhrnutie

Ľubovník bodkovaný patrí medzi menej bezpečné rastliny, práve vďaka tomu, že je induktor pečeňových enzýmov CYP450. Najväčšiu úlohu zohráva indukcia CYP 3A4, pretože tento enzým sa podieľa na metabolizme viac ako 50 % známych liečiv. V praxi „induktor“ znamená to, že urýchľuje metabolizmus liečiv = hladina liečiva nebude postačujúca na správnu liečbu.

Ľubovník bodkovaný je široko používaný ako prírodná liečba depresie, úzkosti a problémov so spánkom. Používa sa tiež na liečbu ADHD, obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) a symptómov menopauzy.

Niektorí ľudia používajú olej z ľubovníka bodkovaného na liečbu rán. Avšak aplikácia ľubovníka priamo na pokožku môže spôsobiť precitlivenosť na slnečné žiarenie.

Pamätajte, že ak je niečo prírodné neznamená to, že vám to nemôže ublížiť.
Ak sa chcete dozvedieť viac o úzkosti a spôsoboch jej liečby, prečítajte si článok Liečba úzkosti, kde sa dozviete 9 užitočných tipov, aké voľnopredajné lieky a bylinky (okrem ľubovníka) sa používajú na liečbu úzkosti a mnoho iného.

Zdroje:

 • webmd
 • [1] – liečba stredne ťažkých úzkostných stavov štandardizovaným extraktom ľubovníka bodkovaného a koreňa valeriány
 • [2] – ľubovník bodkovaný môže zlepšiť niektoré príznaky poruchy pozornosti (hyperaktivita).
 • [3] – Účinnosť Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný) na liečbu predmenštruačného syndrómu: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia.
 • draxe
!Článok bol vypracovaný farmaceutom avšak, slúži iba na informatívne účely – nenahrádza lekárske vyšetrenie, alebo osobné stretnutie v lekárni.
Predošlý článok Psyllium na lepšie trávenie (účinky, dávkovanie, cena)
Ďalší článok12 príčin pre meškanie a vynechanie menštruácie
Odmalička rada športujem. Neskôr som sa začala zaujímať aj o zdravú stravu, fungovanie tela a zdravie ako celok. Môj záujem vyvrcholil v túžbu študovať zdravie a chorobu a zistiť, ako tým môžem pomôcť ostatným ľuďom. Vyštudovala som Farmaceutickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Rada píšem a prostredníctvom písania by som svoje nadobudnuté poznatky chcela šíriť aj medzi ostatných ľudí. Medzi moje záľuby patrí aj varenie a vymýšľanie zdravých variant jedál. Niektoré z nich môžete nájsť napríklad na webe online-recepty.sk :) Na Zdravovek vždy s láskou pridávam nové články, ale momentálne sa venujem skôr editácii a korektúre už napísaných textov.

KOMENTOVAŤ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno sem