Povinné očkovanie detí + očkovací kalendár

Očkovanie je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Ochorenia, ktoré sa pre nás už stali cudzím pojmom sa pomaly začínajú vracať. Kolektívna imunita klesá a povinné očkovania nie sú až tak povinné, ako by sa zdalo.

Veľa rodičov nevie, na základe čoho sa rozhodnúť. Informácii je všade veľa a názory sa rôznia. Ak vás zaujíma téma očkovania, očkovací kalendár a prečo je v dnešnej dobe stále dôležité, prečítajte si tento článok.

Ako funguje očkovanie?

Pri mojich rozhovoroch o očkovaní sa často sa stretávam s tým, že ľudia nevedia, čo sa v očkovacej látke reálne nachádza. Majú v tom chaos.

Nachádza sa vo vakcíne aktívne ochorenie?

A čo pomocné látky, sú škodlivé?

Zloženie vakcín

V súčasných vakcínach sa nachádzajú iba látky, ktoré sú bezpečné a ich účinnosť bola potvrdená. Základná funkcia látok vo vakcíne je tvorba protilátok na špecifické ochorenie.

Antigén (imunogén) je látka vyvolávajúca tvorbu protilátky. Antigén je tvorený veľmi oslabenými alebo umŕtvenými mikroorganizmami ochorenia, proti ktorému sa očkuje. Antigény pomôžu vášmu imunitnému systému pripraviť sa na stret s reálnym ochorením, čím sa tvorí imunita.

Pomocné látky, ktoré sa nachádzajú v očkovacej zmesi sú látky, ktoré pomáhajú imunite zlepšiť a posilniť imunitnú odpoveď na očkovaciu látku. Medzi pomocné látky vo vakcíne patrí napríklad hliník.

Konzervanty ochraňujú samotnú vakcínu pred kontamináciou baktériami, vírusmi alebo hubami. V súčasnosti sa používajú iba vo viacdávkových vakcínach. Jednodávkových vakcín je väčšina a neobsahujú žiadne konzervanty.

Medzi stabilizátory vakcín patria napríklad cukor alebo želatína. Ich úlohou je uchovávanie účinných látok počas výroby, uskladňovania a prepravy vakcíny.

Je očkovanie stále potrebné?

Niektorí ľudia argumentujú, že očkovanie nie je v súčasnosti potrebné, lebo ochorenia, proti ktorým sa očkuje, už nie sú aktuálne.

Nie je to vôbec pravda…

V súčasnosti sa vo viacerých európskych krajinách (vrátane Slovenska) objavujú pacienti, ktorí ochoreli na osýpky. Osýpky patria medzi ochorenie, ktoré spadá do povinnej vakcinácie.

Riziká nezaočkovania

dieťaKeďže sa niektorí rodičia rozhodnú svoje dieťa neočkovať, takéto dieťa je v ohrození pred daným ochorením. Okrem rizika pre samotné dieťa vznikajú aj sekundárne riziká. Choré dieťa môže nakaziť iné dieťa, ktoré bolo ešte na očkovanie príliš malé. Prípadne sa môže nakaziť dieťa, ktoré pre poruchy imunitného systému nemohlo byť očkované. Očkovaním teda nechránite len svoje dieťa, ale aj neočkované deti iných ľudí.

Kolektívna imunita

Dôležitý je aj termín kolektívna imunita. Jedná sa o udržanie takého stavu medzi občanmi, kedy sa zabráni rozširovaniu baktérii a vírusov a nevznikajú epidémie. Naozaj bezpečnú a trvalú kolektívnu imunitu zabezpečíme iba očkovaním. Uvedieme si príklad: na to, aby bola kolektívna imunita pri ochorení osýpky dostatočná, je potrebných aspoň 95 % zaočkovaných detí v populácii. Očkovanie detí v populácii pri detskej obrne musí dosiahnuť 85 %.

Očkovanie nám pomohlo eliminovať epidémie ochorení ako osýpky, mumps a čierny kašeľ. Tieto ochorenia bývali kedysi bežné s vážnymi následkami na populácie. Eradikovať (úplne odstrániť) sa nám podarilo pravé kiahne (variola) a detskú obrnu (poliomyelitídu).

Očkovací kalendár

Očkovací kalendár je vlastne schéma pre očkovanie detí. Je v ňom zaradené povinné aj dobrovoľné očkovanie. Je navrhnutý odborníkmi, aby čo najoptimálnejšie kopíroval imunitný systém dieťaťa a jeho schopnosti.

Očkovací kalendár 2018 vyzerá takto:

  • V 3. mesiaci sa očkuje proti ochoreniam: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída (žltačka) typu B a hemofilové invazívne nákazy. Dieťa je zaočkované proti 6 ochoreniam v jednej vakcíne, ktorá sa volá HEXA vakcína. Zároveň je dieťa očkované druhou vakcínou, proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Existuje aj voliteľná pneumokoková vakcína, ktorá je obohatená o 2 pneumokokové kmene, no za ňu si rodič musí priplatiť.
  • V 5. mesiaci života bábätka sa robí druhé preočkovanie HEXA vakcínou a pneumokokovou vakcínou.
  • V 11. mesiaci sa podáva posledná tretia dávka HEXA vakcíny a pneumokokovej vakcíny.
  • Medzi 15. – 18. mesiacom sa očkuje proti osýpkam, mumpsu a ružienke v takzvanej MMR vakcíne. Skratka vznikla na základe prvých písmen ochorení osýpky – latinsky morbilli, a ďalej mumps a rubeola. MMR očkovanie je dnes veľmi dôležité, kvôli vyššie spomínaným epidémiam osýpok.
  • V 6. roku života sa robí prvé preočkovanie tetravalentnou vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Očkovacia látka má znížený počet antigénov.
  • V 10. roku života sa vykonáva preočkovanie MMR vakcínou.
  • V 13. roku života sa preočkováva proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne znovu tetravalentnou vakcínou.
  • Nad 30. rokov sa dospelí ľudia preočkovávajú proti záškrtu a tetanu, následné preočkovávanie sa realizuje každých 15 rokov života.

Vakcína - povinné očkovanie detí

Odporúčané očkovanie detí a dospelých

Okrem povinných vakcín existujú aj voliteľné vakcíny. Pri týchto typoch vakcín si sám rodič zváži, či dá svoje dieťa zaočkovať.

Medzi dobrovoľné vakcíny patria:

Očkovanie proti žltačke typu A (hepatitída A)

Očkovanie proti hepatitíde A je povinné pre zdravotníckych pracovníkov a osoby žijúce v miestach, kde sa vyskytli epidémie. Je vhodné aj pre deti pred nástupom do kolektívu ale aj ľudí, ktorí často cestujú. Vakcíny existujú v dvoch formách – pre deti a pre dospelých.

Žltačka typu A je typ infekčného ochorenia pečene spôsobeného vírusom hepatitídy A. Môžete ju chytiť, ak ste požili potraviny alebo vodu kontaminované vírusom. Na rozdiel od iných foriem hepatitídy, hepatitída A nevedie k dlhodobému ochoreniu alebo vážnemu poškodeniu pečene.

Očkovanie proti chrípke

Chrípka, upchatý nosSvetová zdravotnícka organizácia každý rok mení zloženie vakcíny, aby bolo čo najaktuálnejšie. Vírusov chrípky je totiž mnoho a ľahko mutujú. Preto sa do vakcíny zaradia najpravdepodobnejšie kmene pre daný rok. Očkovanie sa odporúča rizikovým skupinám – chronicky chorým deťom, starým ľudom, tehotným ženám, zdravotníckemu personálu. Očkuje sa od októbra do februára.

Chrípka je vysoko-nákazlivé respiračné ochorenie spôsobené vírusmi chrípky A, B alebo C. Najčastejšie sa vyskytuje v zime a skoro na jar. V rokoch 1918-1919 tzv. „španielska chrípka“ spôsobila najvyššiu známu úmrtnosť súvisiacu s chrípkou. Zomrelo počas nej približne 20 miliónov ľudí na celom svete.

Očkovanie proti tuberkulóze

Povinné očkovanie proti tuberkulóze bolo zrušené v roku 2012 kvôli klesajúcim trendom výskytu ochorenia. V súčasnosti sa očkujú len deti, ktoré sa nachádzajú v rizikovom prostredí v kontakte s osobou nakazenou tuberkulózou. Tiež sa očkujú dospelí zdravotnícki pracovníci, pracujúci s pacientmi s tuberkulózou.

Tuberkulóza je nákazlivá choroba, ktorá sa šíri vzduchom (rovnako ako chrípka). Zvyčajne napadne pľúca, no môže sa šíriť aj do iných častí tela, napr. do mozgu a chrbtice. V 20. storočí bola hlavnou príčinou úmrtí v Spojených štátoch.

Očkovanie proti rotavírusom

Očkovanie proti rotavírusom, Rotavírusy Rotavírusy spôsobujú ťažké hnačky a deti často pre dehydratáciu končia na infúziách. Výhod vakcinácie proti rotavírusom je viacero. Jedná sa o perorálnu vakcínu – nepichá sa, dieťa teda nič nebolí. Vypije len očkovanie vo forme sirupu. Očkovať by sa malo okolo 6. mesiaca života. Očkuje sa v 3 prípadne 2 dávkach. Ďalšou výhodou je, že očkovať sa môžu aj predčasne narodené deti rovnako ako deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Tento vírus, ktorý sa ľahko šíri spôsobuje zápal žalúdka a čriev. Najviac aktívny je od konca zimy do začiatku jari, kedy môže spôsobiť ťažké hnačky, vracanie, horúčku, bolesť brucha a dehydratáciu. Najčastejšie sa vyskytuje u dojčiat, malých detí ale aj u niektorých dospelých. Dezinfekcia a umývanie rúk sú pri tejto infekcii je kľúčové – rotavírus môže prežiť na povrchoch a predmetoch celé týždne.

Očkovanie proti ľudským papilomavírusom (HPV)

Hlavnou skupinou, pre ktorú je vakcína určená, sú dievčatá do veku 13. rokov. V tomto prípade je vakcína čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou, zvyšok si rodič dopláca. Najvhodnejšie je zaočkovať dievčatá v tomto veku, kým nemali pohlavný styk. Očkovať sa však môžu aj mladé ženy alebo chlapci, u ktorých vakcína slúži ako prevencia neskoršieho vzniku genitálnych bradavíc. Chlapci sa môžu očkovať vo veku od 9 – 26 rokov.

HPV je veľmi bežný typ vírusu. Mnoho ľudí, u ktorých sa vyskytol nikdy nepocítilo zdravotné problémy. Avšak, niektoré kmene vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, konečníka, vulvy, vagíny a penisu.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Kliešť - očkovanie detíV súčasnosti (hlavne v letných obdobiach) sa jedná o častejšie sa vyskytujúce ochorenie. Nakaziť sa môžete z infikovaného kliešťa, ale aj konzumáciou nepasterizovaných mliečnych výrobkov. V nich sa nachádza encefalitída v prípade, že dobytok bol infikovaný kliešťom. Deti sa môžu očkovať od 1. roku života, očkovanie sa podáva v troch očkovacích dávkach.

Encefalitída alebo zápal mozgového tkaniva je zriedkavá, ale môže byť veľmi závažná. Môže spôsobiť zmeny osobnosti, záchvaty až poškodenie mozgu. Akútna encefalitída, častá najmä u dojčiat, môže spôsobiť trvalé poškodenie mozgu. Parainfekčná encefalitída postihuje dospelých a spôsobuje zápal miechy a mozgu.

Očkovanie proti meningokokom

Priebeh meningokových infekcií je veľmi závažný a úmrtnosť je vysoká – 10 – 15 %. Ochorenie má rýchly priebeh. Očkovanie sa odporúča osobám žijúcich vo väčších komunitách – napríklad internáty, kempy, osady. Je povinné aj pre zdravotníckych pracovníkov a osoby žijúce v oblastiach, kde sa meningitída vyskytuje. Vo zvýšenom riziku nákazy sú aj tí, čo v nedávnom období prekonali infekcie horných dýchacích ciest, bábätká, deti a dospievajúci.

Meningokok vyvoláva hnisavé zápaly mozgových blán a otravu krvi. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou – kašľom, bozkávaním, či pitím z jednej fľaše. Zápal mozgových blán je ťažko rozpoznateľný, pretože má spoločné príznaky s mnohými ochoreniami (napríklad s chrípkou). Meningitída má veľmi rýchly priebeh – už v priebehu 24 až 48 hodín môže spôsobiť smrť človeka. Asi ⅓ pacientov, ktorí prekonali ochorenie, bude mať trvalé následky. Medzi ne patria napr. neurologické následky, obrna, hluchota, slepota, ochorenia srdca a iné.

Očkovanie proti kiahňam

Kiahne, očkovanie proti kiahňamKiahne sú ochorenie, ktoré väčšina z nás prekonala ako deti, a vznikla naň prirodzená imunita. U niektorých ľudí sa však odporúča zaočkovať proti tomuto ochoreniu. Sú to hlavne deti s chronickými ochoreniami, pre ktoré by mohlo byť ďalšie ochorenie namáhavé, ale aj ženy, ktoré ešte neprekonali kiahne a plánujú tehotenstvo. Už tehotným ženám sa vakcína nesmie podávať.

Ovčie kiahne sú veľmi nákazlivou infekciou. Sú spôsobené vírusom varicella-zoster. Kiahne postihujú najmä deti, ale pritrafia sa aj dospelým. Hlavným príznakom kiahní sú veľmi svrbivé vyrážky po celom tele. Väčšinou majú mierny priebeh (najmä u detí), no v závažných prípadoch sa pľuzgiere môžu rozšíriť do nosa, úst, očí, či na pohlavné orgány.

Vedľajšie účinky očkovania

V súčasnosti sú vakcíny veľmi bezpečné, no tak ako všetky lieky, môžu mať vedľajšie účinky. Ich prejavenie sa je vysoko individuálne.

Medzi najčastejšie vedľajšie účinky po očkovaní patria:

  • bolestivosť v mieste vpichu, začervenanie
  • zvýšená teplota

V zriedkavých prípadoch môžu byť teploty aj vyššie, alebo sa prejaví alergická reakcia na očkovanie. Tá sa dostaví bezprostredne po očkovaní.

Zníženie vedľajších účinkov

Na liečbu týchto vedľajších účinkov sa používajú dostupné lieky tlmiace teplotu a bolesť, ako napríklad Nurofen sirup alebo Paralen čapíky. Na miesto vpichu sa aplikujú chladivé náplaste, ktoré tlmia bolesť. Niektorí rodičia volia po očkovaní homeopatický prípravok Thuya Occidentalis, ktoré je možné podať pred aj po očkovaní na zmiernenie bolesti v mieste vpichu a zlepšenie reakcie na očkovanie.

Je dôležité povedať, že vedľajšie účinky sú v porovnaní s hrozbou ochorenia zanedbateľné.

Čoho sa ľudia BOJA pri očkovaní

V nedávnom výbornom článku Denníka N sa pýtali dvoch výskumných psychológov o dôvodoch neočkovania. Bolo urobených viacero focusových skupín, v ktorých sa psychológovia rozprávali s rôznou škálou rodičov.

Psychológovia potvrdili, že trend neočkovania sa u nás začal objavovať s prístupom internetu na začiatku 90. rokov. Hlavnou príčinou bolo mylné a dávno vyvrátené spojenie vakcinácie a autizmu.

Za odpor a nedôveru k očkovaniu môže aj veľa šarlatánskych a konšpiračných stránok, ktoré používajú informácie účelovo, nemajú adekvátne vzdelanie na spracovanie témy a nepoužívajú ani kvalitné zdroje.

Tým vzniká fenomén antivaxx – alebo ľudí proti očkovaniu, ktorí sa v svojich názoroch navzájom utvrdzujú bez akejkoľvek racionálnosti.

Ďalší problém, ktorí odborníci pomenovali je vyťaženosť lekárov a to, že nemajú dostatok času na konzultácie s rodičmi. Veľa rodičov by ocenilo, keby im lekár dôkladne vysvetlí benefity očkovania a poradí im ohľadom odporúčaných očkovaní.

Na dôvažok psychológovia uvádzajú, že neočkovať sa dnes stalo akýmsi symbolom revolty voči systému. Ľudia, ktorí sa rozhodnú neočkovať, často vyznávajú rôzne alternatívne spôsoby liečby, nedôverujú lekárom, vede, či štátnym inštitúciám.

Záver

Očkovanie je jediná spoľahlivá prevencia pri očkovateľných ochoreniach. Prevencia ochorenia je vždy jednoduchšia ako liečba už vzniknutého ochorenia.

Ak ste si nie istý, máte veľa otázok a pochybností, nájdite si človeka, ktorému dôverujete, ale ktorý ma aj adekvátne vedomosti a vzdelanie k téme očkovania. S ním prekonzultujte svoje obavy. Náš článok by vám mal rovnako pomôcť uvedomiť si miesto očkovania v dnešnej spoločnosti.

!Článok bol vypracovaný farmaceutom avšak, slúži iba na informatívne účely – nenahrádza lekárske vyšetrenie, alebo osobné stretnutie v lekárni.
Predošlý článok Otrava jedlom – čo robiť (prvá pomoc)
Ďalší článokPsyllium na lepšie trávenie (účinky, dávkovanie, cena)
Od mala som sa zaujímala o lieky a výživové doplnky. Keďže pochádzam z medicínskej rodiny, nikdy o ne doma nebola núdza. Ako malú ma vždy najviac zaujímalo, na čo konkrétne lieky fungujú a ako účinkujú. A táto zvedavosť ma držala tak dlho, že som vyštudovala farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Počas štúdia sa mi stala krásna vec - narodil sa mi syn. Som teda mladá mama skoro dvojročného chlapčeka. Svoje odborné vedomosti sa snažím udržiavať tak, že píšem pre viaceré zdravotné portály. Raz do týždňa chodím aj do lekárne, takže som v kontakte s praxou a problémami pacientov. Svojimi článkami chcem pomôcť a odborne aj ľudsky poradiť v témach rôznych liekov, výživových doplnkov, ale aj zdravotnej starostlivosti u detí.

KOMENTOVAŤ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno sem