Astma bronchiale (bronchiálna astma) – príčiny, príznaky, diagnostika, lieky

Astma je chronické ochorenie, ktoré v súčasnosti nedokážeme liečiť, len zmierňovať jej príznaky. Vyskytuje sa u pomerne veľkej časti populácie. Astma bronchiale je diagnostikovaná u 3 – 5 % dospelých. U detí je jej výskyt ešte vyšší až 6 – 7 %.

V liečbe astmy využívame dva prístupy – farmakologický (lieky, najčastejšie vo forme sprejov) a nefarmakologický (režimové opatrenia).

Astma a jej príčiny

Bronchiálna astma je chronické zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza k obštrukcii v dýchacom trakte. Astma sa stáva čoraz častejším ochorením, a to najmä vplyvom znečisteného prostredia, nezdravého životného štýlu, veľkého množstva alergénov v ovzduší a frekventovaným fajčením. Za posledných 10 rokov sa výskyt astmy bronchiale zvýšil až o 25 %. Veľký vplyv na rozvoj ochorenia má aj genetika.

K astmatickému záchvatu dochádza u polovice pacientov pri kontakte s alergénom, ktorým môže byť napríklad peľ alebo alergizujúca potravina. Aj fyzická záťaž môže spustiť astmatický záchvat. Vtedy hovoríme o takzvanej námahou vyvolanej astme.

Príznaky astmy bronchiale

Pre ochorenie sú typické tieto príznaky:

 • dlhodobý suchý kašeľ
 • kašeľ pretrváva aj po antibiotickej liečbe
 • problémy s dýchaním pri námahe
 • piskot alebo sipot pri dýchaní
 • tlak, bolesť na hrudníku
 • dychová tieseň

Bolesť na hrudi

Astma bronchiale a jej diagnostika

Pre bronchiálnu astmu je veľmi dôležitá čo najskoršia diagnostika. Neliečený zápal môže vyvolať poškodenie pľúcneho tkaniva, ktoré je nezvratné.

Ako sme spomínali vyššie, astma má silný genetický pôvod. Preto sa lekár bude zaujímať o vašu rodinnú anamnézu. Dôležitá je nielen prítomnosť samotnej bronchiálnej astmy, ale aj rôzne alergie a ekzémy, ktoré tiež ukazujú na hyperreaktívny imunitný systém.

Následne lekár vykoná špecifickejšie testy (spirometria, analýza vydychovaného oxidu dusíka), pri ktorých sleduje vitálnu kapacitu a stav pľúc. Vhodné sú aj záťažové testy, kedy sa pozoruje, či fyzická námaha vyvolá príznaky ochorenia.

Liečba

Liečba bronchiálne astmy je dlhodobá a pacient zvyčajne užíva lieky po celý život. Lieky na astmu bronchiale rozdeľujeme do dvoch skupín:

 • kontrolóry – sú to lieky, ktoré pacient užíva pravidelne, tlmia zápal a spomaľujú priebeh ochorenia
 • uvoľňovače – záchranné lieky, ktoré pacient užije pri blížiacom sa záchvate alebo počas záchvatu

CBD olej 5 % 10 ml

 • V štúdii z roku 2015 vedci skúmali úlohu CBD pri liečbe astmy na zvieracích modeloch. Autori dospeli k záveru, že CBD sa javí ako potenciálne nové liečivo na zmiernenie zápalovej odpovede pri astme.
 • V inej štúdii vedci zistili, že CBD pomáha zmierniť zápal dýchacích ciest a fibrózu u zvierat, u ktorých sa vyskytla alergická astmatická odpoveď.

Kontrolóry

Protizápalové kontrolóry sú hlavne lieky zo skupiny kortikoidov (beklometazon, budezonid, ciklezonid, flutikazón furoát, flutikazón propionát, mometazon furoát).

Kortikoidy sú silné protizápalové látky, ktoré však majú svoje nežiaduce účinky. Pri astme sú však podávané lokálne vo forme sprejov, takže ich vedľajšie účinky nie sú také výrazné. Po použití inhalačného spreju sa astmatikom odporúča vypláchnuť si ústnu dutinu vodou alebo ústnou vodou, aby nedochádzalo k znižovaniu slizničnej imunity v ústach. Z toho by potom mohli vzísť ďalšie ochorenia ako napríklad lokálna kandidóza.

Medzi ďalšie lieky zo skupiny kontrolórov radíme: blokátory leukotriénových receptorov (montelukast), inhalačné beta-2-mimetiká – LABA (formoterol alebo salmeterol).

Uvoľňovače

Uvoľňovače sú lieky so skratkou SABA – krátkodobo pôsobiace beta-2-mimetiká s rýchlym nástupom účinku. Radíme sem napríklad liek salbutamol. Ak je potrebné užívať uvoľňovače častejšie ako 2x do týždňa, poukazuje to na to, že súčasná liečba astmy nie je dostatočná a treba ju upraviť.

Astma bronchiale liečba vo forme sprejov

Režimové opatrenia

Režimové opatrenia, ktoré musia astmatici dodržiavať sú:

 • vyhýbanie sa alergénom
 • obmedziť pobyt v prašnom prostredí
 • v prípade, že to nie je možné, nosiť ochrannú dýchaciu masku
 • nefajčiť
 • vždy pri sebe nosiť svoje lieky, informovať okolie o tom, že ste astmatik

Zhrnutie

Astma je dobre liečiteľné ochorenie, ktoré má rôzne formy: od miernejšej, cez stredne ťažkú astmu bronchiale až po závažné formy. Dobrou správou pre pacientov je to, že astma veľmi dobre reaguje na dostupné lieky. Znížiť riziko rozvoja astmy sa dá napríklad častým pobytom v čistom prostredí hôr, nefajčením a zdravou životosprávou.

CBD olej 5 % 10 ml

 • CBD môže byť potenciálne nové liečivo na zmiernenie zápalovej odpovede pri astme.
 • V štúdii na zvieratách vedci zistili, že CBD pomáha zmierniť zápal dýchacích ciest a fibrózu u jedincov s alergickou astmatickou odpoveďou.

Zdroje:

!Článok bol vypracovaný farmaceutom avšak, slúži iba na informatívne účely – nenahrádza lekárske vyšetrenie, alebo osobné stretnutie v lekárni.

KOMENTOVAŤ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno sem