Triple test – vyšetrenie krvi počas tehotenstva (čo to je, riziká, hodnoty)

Triple test je vyšetrenie krvi počas tehotenstva. Sleduje sa koncentrácia troch kľúčových látok v krvi tehotnej ženy – AFP, hCG a hormón estriol. Práve pre počet sledovaných látok dostal aj svoje pomenovanie.

Vykonáva sa v medzi 15. – 20. týždňom tehotenstva, no najpresnejšie výsledky sú v rozmedzí 16. – 18. týždňa.

Prečítajte si, čo to je triple test, či so sebou nesie nejaké riziká a aké hodnoty sú správne.

Čo sa sleduje triple testom

Triple test nie je diagnostická metóda, ktorá určí ochorenie plodu. Je to screeningový test, ktorý kombinuje viacero faktorov – výsledky krvi, váš vek, hmotnosť, rasu, predchádzajúce výsledky a podobne.

Preto je dôležité mať na pamäti, že výsledok triple testu nie je samotná diagnóza, len určitá pravdepodobnosť s ktorou by sa mohla vývojová porucha vyskytnúť.

Sledované sú hodnoty týchto 3 látok:

  1. AFP je skratka pre alfa-feto proteín, ktorý produkuje pečeň vášho dieťatka. Funkcia tohto glykoproteínu doteraz nie je úplne objasnená. Predpokladá sa, že sa podieľa na transporte mastných kyselín.
  2. hCG (ľudský chóriový gonádotropín) je hormón produkovaný placentou. Je prvým ukazovateľom tehotenstva. Koncentrácie hCG sa v priebehu tehotenstva menia.
  3. Estriol je hormón produkovaný placentou aj plodom.

Cena

Ceny triple testu sa nemusíte obávať. Je to vyšetrenie hradené zdravotnou poisťovňou a patrí medzi základné screeningové testy v tehotenstve.

Ak sú hodnoty výsledkov triple testu rizikové, žena by mala podstúpiť ďalšie spresňujúce testy – napríklad amniocentézu alebo neinvazívny odber DNA plodu z krvi matky (tento test by si však žena hradila sama).

Hodnoty triple testu

Normálna (ideálna) hodnota v jednotkách MoM je 1. Čím viac sa výsledok líši od čísla 1, tým horšie sú výsledky.

Správne hodnoty:

hCG< 0,4 alebo > 2,5
AFP< 0,4 alebo > 2,5
estriol< 0,5

Skreslené výsledky

Avšak, viacero faktorov môže ovplyvniť výsledky testov.

Medzi najčastejšie patria:

  • viacpočetné tehotenstvá (dvojvaječné dvojičky, trojičky…)
  • tehotenstvo s dvojičkami, pri ktorom sa jeden plod prestal vyvíjať
  • fajčenie matky
Výsledky si nikdy neinterpretujte samé. Lekár pri nich zohľadňuje aj dôležité faktory ako NT (šijové prejasnenie) a hodnoty tehotenského plazmatického proteínu A (Papp-A). Preto sa vždy poraďte s odborníkom.

Má triple test nejaké riziká?

Okrem samotného odberu krvi (ktorý môže byť niektorým ženám nepríjemný) so sebou triple test nenesie žiadne riziká.

Pred odberom krvi sa odporúča piť väčšie množstvo vody, aby boli žily dobre viditeľné a krv sa dala rýchlo odobrať. Po odbere platí to isté. Doplňte chýbajúce tekutiny a dôsledne dodržujte pitný režim.

Ak vám býva počas odberu krvi zle, informujte o tom svojho lekára.

Zhrnutie

Triple test je screeningový test v tehotenstve, ktorý sa zvyčajne vykonáva medzi 16 – 18. týždňom tehotenstva. Patrí medzi neinvazívne testy, vykonáva sa vyšetrením krvi na tri dôležité markery – hCG, AFP a estriol.

Jeho spoľahlivosť je medzi 60 – 70 %. Vo viacerých prípadoch poskytuje falošne pozitívne výsledky (preukáže vyššie riziko vývojovej poruchy ako v skutočnosti je). Výsledky vždy dôkladne prekonzultujte s lekárom, aby ste sa vyhli zbytočnej panike.

Aké iné vyšetrenia a testy vás ešte čakajú v tehotenstve? Ktoré sú štandardné a ktoré špeciálne genetické testy? Prečítajte si viac o týchto vyšetreniach a ich dôležitosti v tehotenstve.

Zdroje:

!Článok bol vypracovaný farmaceutom avšak, slúži iba na informatívne účely – nenahrádza lekárske vyšetrenie, alebo osobné stretnutie v lekárni.

KOMENTOVAŤ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno sem